Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Wolontariuszami Szkolnego Klubu Wolontariatu są uczennice klas IV-VI: Dobrosława Szkaradek, Aleksandra Kaczmarek, Ksawery Kaczmarek, Daniela Plichta, Mikołaj Szkaradek


Działania klubu obejmują współpracę z:

    FUNDACJĄ NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMÓŻ I TY",
    WYDAWNICTWEM ARTYSTÓW MALUJĄCYCH USTAMI I NOGAMI,
    KOŁEM ŁOWIECKIM "ROGACZ",
    FUNDACJĄ JURKA OWSIAKA - WIELKĄ ORKIESTRĄ SWIĄTECZNEJ POMOCY,
    TOWARZYSTWEM NASZ DOM - GÓRA GROSZA.

Ponadto na terenie szkoły i poza nią prowadzone są akcje woluntarystyczne ciągłe: udział i występy uczniów w środowiskowych imprezach charytatywnych,zbiórka odzieży, zabawek, nakrętek itp. na potrzeby woluntarystyczne, popularyzowanie działalności woluntarystycznejwśród uczniów.