Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian
Szkolny Klub WolontariatuWolontariuszami Szkolnego Klubu Wolontariatu są uczennice klas IV-VI: Julita Głoskowska, Milena Piotrowska, Agata Wojciechowska, Wiktoria Sareło, Weronika Giżycka, Zofia Świtek, Julia Smolan, Emilia Paszkowska, Zofia Chorostkowska, Martyna Pluta. Dziewczynki wraz z opiekunem i wychowawcami organizują i realizują różne akcje charytatywne, które mają na celu pomoc potrzebującym oraz wspomagają pracę szkoły.


Działania klubu obejmują współpracę z:

  FUNDACJĄ NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMÓŻ I TY",
  WYDAWNICTWEM ARTYSTÓW MALUJĄCYCH USTAMI I NOGAMI,
  ŚWIETLICYĄ ŚRODOWISKOWĄ NA UKRAINIE,
  KOŁEM ŁOWIECKIM "ROGACZ",
  FUNDACJĄ JURKA OWSIAKA - WIELKĄ ORKIESTRĄ SWIĄTECZNEJ POMOCY,
  TOWARZYSTWEM NASZ DOM - GÓRA GROSZA.

Ponadto na terenie szkoły i poza nią prowadzone są akcje woluntarystyczne ciągłe: udział i występy uczniów w środowiskowych imprezach charytatywnych,zbiórka odzieży, zabawek, nakrętek itp. na potrzeby woluntarystyczne, popularyzowanie działalności woluntarystycznejwśród uczniów.


W Szkolnym Kkubie Wolontariatu pracują: Zofia Świtek, Magdalena Charysz, Zofia Chorostkowska, Magdalena Buda, Marita Stachowiak, Emilia Paszkowska, Jolanta Giżycka, Maria Charysz, Kamila Szalkowska i Aurelia Potoczna.