Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Rekrutacja

Na rok szkolny 2022/2023


  • Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku

  • Lista zakwalifikowanych kandydatów do PPA na rok szkolny 2022/2023 w postępowaniu uzupełniającym

  • Ostateczna lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i I klasy

  • Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i I klasy

  • Zgłoszenie dziecka do klasy I

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego

  • Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego