Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian
RADA RODZICÓWSkład Rady Rodziców

Przewodnicząca - Renata Kroll-Chorostkowska
Zastępca - Kamila Drelicharz-Bukowska
Zastępca - Ewa Golba
Skarbnik - Marta Buda
Zastępca skarbnika - Aleksandra Rogalska
Sekretarz - Sylwia Soja


Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca - Ilona Bursztyńska
Członek - Agnieszka Gielas
Członek - Agnieszka Smektała


Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

Lp.
DZIAŁANIE
Termin
1.Udział rodziców w uroczystościach szkolnych i klasowych.Cały rok zgodnie z potrzebami
2.Udział rodziców w wycieczkach szkolnych (opiekunowie).Cały rok zgodnie z potrzebami
3.Pozyskiwanie funduszy.Cały rok
4.Opiniowanie propozycji wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, do wyboru przez uczniów.IX 2020
5.Opiniowanie propozycji dni wolnych.IX 2020
6.Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną "programu wychowawczo-profilaktycznego"IX 2020
7.Wydanie opinii w sprawie planu finansowego szkoły na rok 2021.XII 2020
8.Organizacja zabawy choinkowej dla maluchów.I 2021
9.Organizacja festynu szkolnego - "Dzień Dziecka".VI 2021
10.Przedstawienie opinii o pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela .VI 2021