Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian
RADA RODZICÓWSkład Rady Rodziców

Przewodnicząca - Pani Sylwia Soja
Zastępca - Pani Kamila Drelicharz-Bukowska
Skarbnik - Pani Marta Buda
Zastępca skarbnika - Pani Aleksandra Rogalska
Sekretarz - Pani Beata Gołębiowska


Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca - Pani Agnieszka Smektałaa
Członek - Pani Agata Matuszkowiak
Członek - Pani Sylwia Romańczyk


Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Lp.
DZIAŁANIE
Termin
1.Udział rodziców w uroczystościach szkolnych i klasowych.Cały rok zgodnie z potrzebami
2.Udział rodziców w wycieczkach szkolnych (opiekunowie).Cały rok zgodnie z potrzebami
3.Pozyskiwanie środków finansowych.Cały rok
4.Współorganizacja Dnia Komisji Edukacji Narodowej.X 2021
5.Organizacja zabawy choinkowej, Dnia Dziecka, zakończenia roku szkolnego.I, VI 2022
6.Dofinansowanie nagród i dyplomów w konkursach oraz na zakończenie roku szkolnego.Cały rok zgodnie z potrzebami