Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian
Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Komunikaty


mLegitymacja szkolna

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które - identycznie jak papierowa legitymacja - poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Więcej informacji


Aplikacja ProteGOSafe

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGoSafe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.[...]Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań... Więcej informacji


Rozpoczęcie roku szkolnego - zasady bezpieczeństwa

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie! W związku z zaistniałą sytuację epidemiologiczną tylko przedszkolaki i uczniowie klas pierwszych na rozpoczęciu mogą być z jednym z rodziców. Pozostali uczniowie przyprowadzeni do szkoły przez rodziców na spotkaniu z wychowawcą pozostają samodzielnie. Przewidywany czas spotkania wynosi około 30 minut. Prosimy o zachowanie wszystkich rygorów sanitarnych (maseczki, dystans społeczny). Uczniowie z objawami chorobowymi, takimi jak katar, kaszel czy gorączka proszeni są o pozostanie w domu. Proszę pamiętać o zabraniu maseczek na czas przejazdu autobusem.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w formie spotkań w klasach z wychowawcami odbędzie się 1 września o godzinie 9.00 w budynku w Czarnoborsku dla klas "0", IV, V, VI, VII, VIII i przedszkola, a w budynku w Pobielu o godzinie 9.30 dla klas I, II i III . Oddział przedszkolny w Pobielu będzie miał rozpoczęcie roku o godzinie 12.00. Autobusy szkolne dowożące uczniów do szkoły w tym dniu będą jeździć o godzinę później niż w dniu nauki szkolnej, a rozwóz nastąpi po zakończeniu spotkań w klasach.


Rozdanie świadectw

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku informuje, że dnia 26 czerwca 2020r.rozdajemy świadectwa uczniom naszej szkoły na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 wdług następującego porządku: uczniowie klas I-III w godzinach 9.00-12.00 w budynku w Pobielu; uczniowie klas IV-VIII w godzinach 8.00-12.00 w budynku w Czarnoborsku. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas. W tych dniach nie ma dowozu do szkoły.


Harmonogram konsultacji

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku przedstawia harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV-VIII obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Więcej informacji


Zarządzenie dyrektora szkoły

Zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu/Odziale Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku. Więcej informacji


Komunikat dyrektora szkoły

Od czwartku 12 marca 2020r. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a od 16 marca 2020r. również zajęcia opiekuńcze w PSP im. J. Tuwima w Czarnoborsku. Zajęcia zostają zawieszone do dnia 25 marca 2020r. Więcej informacji


Komunikat dyrektor PSP w Czarnoborsku w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Dyrektor PSP w Czarnoborsku, przedstawia informację Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.Więcej informacji


Zebrania z rodzicami

Informujemy, że zebrania z rodzicami na zakończenie pierwszego semestru odbędą się w budynku szkoły w Czarnoborsku we wtorek 04.02.2020 roku o godzinie 17.00, a w budynku w Pobielu w czwartek 06.02.2020 roku również o godzinie 17.00.


Spotkanie z rodziacami -"Drzwi otwarte"

We wtorek 3 grudnia 2019 r. w budynku w Czarnoborsku, a w środę 4 grudnia 2019 w Pobielu w godzinach od 17.00 do 19.00 odbędą się w naszej szkole spotkania z rodzicami w ramach "drzwi otwartych", na które zapraszamy.


Zebranie z rodzicami

W środę 9 października 2019 r. o godzinie 17.00 w budynku w Czarnoborsku odbędzie się zebranie z rodzicami.


Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Informujemy, że inauguracja roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2.09. 2019 r. o godzinie 8.00 w budynku w Czarnoborsku, a o godzinie 8.30 w budynku w Pobielu. Odwóz dzieci dojeżdżających zaplanowany jest na godzinę: 10.00 - 11.00.


Procedury przesyłania uwag i sugestii dotyczacych pracy szkoły

Wszelkie uwagi i sugestie, które mogą przyczynić się, zdaniem Rodziców, do poprawy funkcjonowania szkoły, można przesyłać na adres mailowy placówki: pspczarnoborsko@o2.pl


Opłaty za wydanie duplikatu

Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

  • duplikat legitymacji szkolnej 9,00 złotych
  • duplikat świadectwa 26,00 złotych

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima Czarnoborsko 10, 56-210 Wąsosz w PKO BP S.A. Oddział I w Górze na konto 91 1020 3017 0000 2802 0026 4424

Więcej informacji