Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Czarnoborsku1

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2021r.

2

I półrocze

1 września 2021 - 31 stycznia 2022r.

3

II półrocze

1 lutego 2022 - 24 czerwca 2022r.

4

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021r.

5

Ferie zimowe

31 stycznia 2022- 13 lutego 2022r.

6

Wiosenna przerwa świąteczna

14-19 kwietnia 2022r.

7

Egzamin ósmoklasisty

24, 25 i 26 maja 2022r.

8

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

24 czerwca 2022r.

8

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ( w tych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla wszystkich chętnych uczniów i przedszkolaków):
- 14 października 2021 r.
- 2 maja 2022r.
- 24, 25 i 26 maja 2022 r. - egzamin ósmoklasisty
- 17 czerwca 2022.