Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


HistoriaPierwszy po wojnie rok szkolny w Szkole Podstawowej w Czarnoborsku rozpoczął się 7 września 1946 roku. Jej organizatorem i pierwszym nauczycielem oraz kierownikiem był Pan Adolf Kiełbowicz, który przybył na Ziemie Zachodnie ze Lwowa wraz z grupą repatriantów. Do klas I - III uczęszczało wówczas 43 dzieci z Czarnoborska, Wikliny, Dochowej i Wiewierzy, a zajęcia odbywały się w jednej izbie, gdyż budynek poniemieckiej szkoły został spalony.

W następnym roku szkolnym do szkoły chodziło już 97 uczniów, uczących się w klasach I-III, a w szkole pracowało wówczas troje nauczycieli: oprócz Adolfa Kiełbowicza, który nadal pełnił obowiązki kierownika, nauczaniem i wychowaniem zajmowały się panie Jadwiga Strokowska i Maria Witko.

Wraz z upływem czasu na terenie gminy przybywało osadników, których dzieci podejmowały naukę w szkole, dlatego w kolejnym roku szkolnym zorganizowano klasy czwartą i piątą, w których uczyły się również dzieci ze szkoły w Cieszkowicach. Pozyskano też kolejne izby lekcyjne i zatrudniono kolejnego nauczyciela, którym został pan Marian Rożnowski.

Następny rok szkolny Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku rozpoczęła bogatsza o dwa kolejne oddziały, co znaczyło, że jej uczniowie mogli tu na miejscu uzyskać świadectwo ukończenia pełnej szkoły podstawowej. Właśnie pod koniec tego roku jej mury opuściło 11 pierwszych absolwentów.

Ponieważ nauka odbywała się w rozsianych po wiosce izbach lekcyjnych w 1949 roku podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Założono nawet fundamenty, ale z przyczyn technicznych prace trzeba było zatrzymać. Nie zniechęciło to jednak mieszkańców Czarnoborska i okolicznych wiosek. Dzięki ich determinacji, a także zaangażowaniu kierownika szkoły oraz wsparciu władz oświatowych ponownie przystąpiono do budowy, którą ukończono w 1954 roku.

Nowa szkoła miała sześć dużych izb lekcyjnych i salę gimnastyczną, a uczęszczało do niej 130 dzieci, których uczyło pięcioro nauczycieli: Adolf Kiełbowicz, Henryka Wołoszyn, Helena Kwiczor i Czesława Gleń i Janusz Gleń.

Z końcem roku szkolnego 1966/67 na emeryturę przeszedł organizator i pierwszy kierownik Szkoły Podstawowej w Czarnoborsku, Pan Adolf Kiełbowicz, a obowiązek kierowania placówką powierzono absolwentce tej szkoły, pani Leokadii Bureckiej. Rok ten był również ważny z innego powodu - otóż w wyniku reformy oświatowej uczniowie o rok dłużej realizowali obowiązek szkolny w ośmioklasowej już szkole podstawowej.

Mijały lata, do szkoły przychodzili nowi uczniowie, zmieniali się dyrektorzy i nauczyciele. Zlikwidowano w międzyczasie Punkt Filialny w Wiklinie ( 1976 r.), a potem w Cieszkowicach, gdzie przez jakiś czas uczyły się dzieci w klasach V-VIII, a następnie I-III. Do Czarnoborska trafiły również dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Cieszkowicach.

W 1999 roku wprowadzono kolejną reformę szkolną. Powstały trzyletnie gimnazja, a nauka w szkole podstawowej skrócona została o dwa lata. Zmniejszyła się, więc liczba uczniów, a po likwidacji szkoły w Sułowie Wielkim powiększył się także obwód szkolny. Budynek szkolny dzięki staraniom władz samorządowych przeszedł gruntowną modernizację elewacji, dachu i ogrzewania. W szkole urządzono też, zgodnie z wymogami programu nauczania, pracownię komputerową z dostępem do Internetu.

5 czerwca 2007 roku na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorzadu Uczniowskiego Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku otrzymała imię Juliana Tuwima. W uroczystosci wzięli udział delegaci Kuratorium Oświaty, władz samorządowych z Panem Burmistrzem Zbigniewem Stuczykiem, sponsorzy, rodzice, absolwenci, emerytowani pracownicy szkoły i liczni mieszkańcy okolicznych wiosek.

W 2008 roku przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku otwarto przedszkole "Pod Muchomorkiem", które poczatkowo pracowało trzy dni w tygodniu od godziny 8.00 do 13.00. Obecnie w trzecim roku swojej działalności jest otwarte pięc dni w tygodniu

Kolejna zmiana nastąpiła od 4 września 2017 r., kiedy to w wyniku reformy oświaty, która zlikwidowała gimnazja i przywróciła ośmioklasową szkołę podstawową oraz na skutek likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Pobielu, absolwenci klasy VI kontynuują naukę w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu, natomiast budynek po zlikwidowanej szkole w Pobielu stał się drugim budynkiem dydaktycznym PSP w Czarnoborsku.

Historia szkoły w Pobielu