Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Biblioteka"Biblioteka to nie tylko książki
ułożone na półkach.
Biblioteka to mądrość i przemyślenia
wielu pokoleń"


Biblioteka w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnoborsku rozpoczęła swoją działalność w 1946 roku, czyli wtedy, gdy powstała szkoła. Księgozbiór biblioteki liczył wtedy 24 egzemplarze. Dwa lata później wzrósł do 87 woluminów. Dane te jednoznacznie wskazują, jak trudne było gromadzenie księgozbioru w latach powojennych.

Od samego początku funkcjonowania szkolnej biblioteki nauczyciele bibliotekarze starali się zachęcić uczniów do czytania książek. Prowadzili różne konkursy czytelnicze, zgaduj-zgadule, apele z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy. W 1995 roku zorganizowano po raz pierwszy z okazji Roku Mickiewiczowskiego cykl uroczystości poświęconych temu wielkiemu wieszczowi.Wówczas biblioteka liczyła już 900 egzemplarzy. Sporządzono również katalogi, wprowadzono karty czytelnicze oraz sporządzono spisy lektur podstawowych i uzupełniających. Do pomocy nauczycielowi bibliotekarzowi włączony został aktyw czytelniczy.

W naszej bibliotece pracowało wielu wspaniałych nauczycieli - m.in. Leokadia Borecka, Franciszek Pozlewicz, Helena Myśków, Urszula Żuk, Bogdan Mazur, Kamila Szelest. Wszyscy starali się, aby biblioteka miała bogaty i atrakcyjny księgozbiór oraz miłe wnętrze. Od 1 września 2017 roku w bibliotece pracuje Irena Władyka.

Obecnie biblioteka mieści się w dwóch budynkach szkolnych - w Pobielu i w Czarnoborsku. Korzystają z niej nauczyciele oraz wszyscy nasi uczniowie od kl.I do kl.VIII, a także dzieci z oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych.

W bibliotece jest kolorowo i przytulnie. Na czytelników czekają ciekawe książki o różnej tematyce, zarówno z literatury pięknej jak i popularno-naukowej. Największym powodzeniem wśród dzieci młodszych cieszą się książki popularno-naukowe o zwierzętach, pojazdach, sporcie i oczywiście dinozaurach. Wśród bohaterów literatury pięknej króluje Harry Potter, Scooby-doo i Martynka. Podczas pobytu w bibliotece uczniowie mają możliwość skorzystania z komputerów. Dzięki dostępowi do Internetu wyszukują różne potrzebne im informacje, a także grają w ciekawe gry edukacyjne.

Księgozbiór biblioteki jest na bieżąco uzupełniany o niezbędne lektury dla kl.I-VIII. Wzbogacają go również interesujące woluminy pozyskiwane w wyniku prowadzenia kiermaszów książek. Otrzymujemy także czasopisma: "Łowiec Polski", "Brać Łowiecka", "Kwartalnik Górowski", Prenumerowane jest czasopismo "Odkrywca".Od kilku lat zadaniem bibliotekarza jest również wypożyczanie uczniom podręczników i udostępnianie materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej.

Nauczyciel bibliotekarz w sposób szczególny dba o to, aby uczniowie dużo i chętnie czytali. W związku z tym podejmowane są akcje czytania przedszkolakom przez uczniów starszych klas, bo "nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzane przez inne osoby". Dzieci z oddziałów zerowych i ich rodzice biorą udział w innowacjach pedagogicznych opracowanych i realizowanych przez bibliotekarza i wychowawców kl.0a i 0b: "Książka jest dobra na wszystko" (rok szkolny 2019/2020), "Wychowanie przez czytanie" (rok szkolny 2020/2021). Organizowane są wystawki nowości książkowych, a także konkursy plastyczne i czytelnicze. Biblioteka bierze również udział w akcji "Jak nie czytam, jak czytam".

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu "Zaczytana szkoła". Mamy nadzieję, że uda nam się wykonać zadania (przewidziane są konkursy plastyczne, literackie, dzień wspólnego czytania) i zdobyć certyfikat, a co najważniejsze, nasze zamiłowanie do książek będzie ciągle wzrastać.Wychowanie przez czytaniePodobnie jak w ubiegłym roku szkolnym dzieci z kl.0a i 0b oraz ich rodzice objęci zostali innowacją pedagogiczną. Temat tegorocznej innowacji to "Wychowanie przez czytanie". Inspiracją do opracowania i wdrożenia innowacji stały się kierunki polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny: "Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych".

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w bibliotece szkolnej.

W miesiącu październiku dzieci poznawały różne rodzaje emocji, przyczyny ich odczuwania i sposoby radzenia sobie z nimi. W trakcie zajęć wykorzystywane były pozycje z księgozbioru biblioteki(literatura piękna i popularno-naukowa). Spotkania urozmaicały ciekawe rekwizyty, a także wykonywane przez dzieci prace plastyczne i techniczne. Na każdych zajęciach dzieci wypożyczały książki z biblioteki, aby wspólnie z rodzicami przeżywać przygody bohaterów literatury dziecięcej i czerpać z nich wzorce do naśladowania.

Autor: Irena Władyka