Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Z książką poznaj i pokochaj Polskę
Marcowe zajęcia z innowacji pt."Z książką poznaj i pokochaj Polskę" dla kl.0a i 0b dotyczyły polskiej przyrody. Dzieci poznawały różne rodzaje krajobrazów oglądając zgromadzone na zajęciach kolorowe plansze i ilustracje w książkach popularno-naukowych z księgozbioru biblioteki. Następnie na przygotowanym konturze Polski nanosiły odpowiednie kolory plasteliny tworząc mapę krajobrazową naszej ojczyzny. Powstały naprawdę przepiękne prace.

Celem kolejnych zajęć było poznanie roślin i zwierząt występujących w Polsce. Korzystając z atlasów dzieci rozpoznawały na ilustracjach gatunki drzew i ptaków, zwracały uwagę na rośliny i zwierzęta chronione, a także rośliny trujące i zwierzęta niebezpieczne. Utrwalały swoją wiedzę rozwiązując zagadki, układając ilustracje i oglądając zielniki. Podsumowaniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej. Dzieci z kl.0a rysowały ulubioną roślinę lub ulubione zwierzę, którym chciałyby być, natomiast dzieci z kl.0b kolorowały leśne ssaki używając kredek i plasteliny. Na każdych zajęciach uczestnicy innowacji wypożyczali książki, aby również w domu rodzinnym wspólnie z bliskimi poznawać polską przyrodę.

Autor: Irena Władyka