Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Polskie miasta w legendach
W pierwszych dniach marca w zerówkach ogłoszono konkurs plastyczny pt. "Miasta polskie w legendach" w związku z realizowaną w tych oddziałach innowacją o charakterze metodycznym "Z książką poznaj i pokochaj Polskę". Podczas lutowych zajęć dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat polskich miast, skupiając się w dużej mierze na poznaniu ich głownych zabytków oraz legend. W ramach podsumowania wspólnie z osobą dorosłą przygotowały pracę konkursową, wykonaną dowolną techniką plastyczną.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce: Lena Wójcik
II miejsce: Milena Cuca i Tomasz Popek
III miejsce: Wiktoria Jastrzębska
Wyróżnienie: Milena Sobczyńska, Maja Karbowiak i Kornel Plewniak

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i książeczki, laureaci - dyplomy i nagrody.

Dziękujemy dzieciom za udział w konkursie i zachęcamy do kolejnych wyzwań.

Autor: Mariola Sztyma