Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Z książką poznaj i pokochaj Polskę

listopad, grudzień
Kolejne miesiące realizacji innowacji "Z książką poznaj i pokochaj Polskę" już za nami. W listopadzie dzieci z kl.0a i 0b poznawały polskie pieśni patriotyczne: oglądały prezentacje multimedialne, słuchały nagrań, a także samodzielnie śpiewały. W czasie zajęć wykonały orła białego wykorzystując odciski własnych dłoni. Poznawały także polskie stroje i tańce ludowe. Słuchały wierszy związanych z tańcami, kolorowały stroje ludowe według wzoru. Podjęły pierwsze próby tańca trojaka, krakowiaka i poleczki. W grudniu tematyką spotkań były polskie tradycje bożonarodzeniowe. Dzięki zgromadzonym rekwizytom na zajęciach zapanowała świąteczna atmosfera. Dzieci wykonały łańcuchy z kolorowych gwiazdek. W nagrodę za aktywny udział w zajęciach otrzymały piękne świąteczne zakładki do książek.

Autor: Irena Władyka