Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Z książką poznaj i pokochaj Polskę

październik
Już trzeci rok z kolei dzieci z kl.0a i 0b odwiedzają bibliotekę szkolną, aby wspólnie uczyć się i bawić w otoczeniu książek. Tym razem tematem spotkań jest nasza ojczyzna -Polska.

Na zajęciach realizujemy innowację pedagogiczną pt. "Z książką poznaj i pokochaj Polskę". Inspiracją do opracowania i wdrożenia innowacji stały się kierunki polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny: "Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych".

W październiku dzieci poznawały sylwetki sławnych Polaków oraz stolice Polski. W przyswojeniu nowych treści pomagały wystawki książek, kolorowe ilustracje, czytanie wierszy i legend, śpiewanie piosenek oraz prace plastyczno-techniczne.

Na każdym spotkaniu dzieci wypożyczały książki, aby rozbudzać zamiłowanie do czytania i zacieśniać więzi rodzinne, a także wspólnie z rodzicami poszukiwać w książkach pomysłów na aktywne spędzanie wolnego czasu w atrakcyjnych miejscach w Polsce.

Autor: Irena Władyka