Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


XXI Dzień Papieski
27 października 2021 r. w budynku szkoły w Czarnoborsku odbył się apel z okazji XXI Dnia Papieskiego pod hasłem: " Nie lękajcie się!".

Uczniowie klasy piątej przypomnieli całej społeczności szkolnej ważne wydarzenia z życia Jana Pawła II, jego wyboru na Stolicę Piotrową i jego nauczania. Przedstawili wierszem i piosenką zapowiedź Juliusza Słowackiego o słowiańskim papieżu. Przypomnieli ważne słowa Jana Pawła II: "Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi", którymi rozpoczął swój pontyfikat. Słowa, którymi zachęcał by " być człowiekiem sumienia", by nie lękać się głosić prawdy i dążyć do świętości, bo przecież tak jak śpiewali Patryk Sz.,Dobrusia, Martynka, Mateusz R. i Julia " Każdy może być święty, jeśli tylko chce".

Prosili Ojca Świętego jako Orędownika pokoju przypominając Jego słowa :Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! Naszej Ojczyzny! Naszego miasta!

Stoisz teraz pośrodku nieba i błogosławisz nam wzywając do tego aby nie lękać się i otworzyć w pełni na przyjęcie Bożej miłości. A wszystko po to, by człowiek dla człowieka był bratem.

Na koniec uroczystości uczniowie śpiewem" Nie ma lepszego od Jana Pawła II" wyrazili swój podziw dla Ojca Świętego. A tęsknotę za Janem Pawłem II i że " Nie zastąpi Ciebie nikt" wyśpiewała całym sercem uczennica z klasy 0 - Asia M., która poruszyła wiele serc i wycisnęła niejedną łzę.

Autor: Honorata Góralczyk