Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz

Projekt edukacyjny finansowany z Funduszy EuropejskichW tym miesiącu rozpoczynamy w naszej szkole projekt edukacyjny finansowany z Funduszy Europejskich: "Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz".

Projekt będzie obejmował m.in. organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z matematyki, języka angielskiego, przyrody, informatyki i języka polskiego, a także zajęcia logopedyczne i terapeutyczne. Do zaplanowanych zajęć zakupionych zostanie wiele nowoczesnych pomocy naukowych wspierających pracę nauczycieli.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu w Gminie wyniesie 800 711,46 zł a kwota dofinansowania 753 186,46zł.

Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych , tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenia i doradztwo dla nauczycieli.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Plan rekrutacji

Formularz zgloszeniowy do projektu

Harmonogram projektuZdjęcia
was_fe_pr-ds-ue_efs-10.2018.jpg