Strona główna
Komunikaty
Rekrutacja
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Grono nauczycielskie
Uczniowie
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd Uczniowski
Wolontariat
SKO


Radosna Szkoła
Mleko w Szkole
Owoce w Szkole
Bocian

Szkolny Klub WolontariatuWolontariuszami Szkolnego Klubu Wolontariatu są uczennice klas IV-VI: Julita Głoskowska, Milena Piotrowska, Agata Wojciechowska, Wiktoria Sareło, Weronika Giżycka, Zofia Świtek, Julia Smolan, Emilia Paszkowska, Zofia Chorostkowska, Martyna Pluta. Dziewczynki wraz z opiekunem i wychowawcami organizują i realizują różne akcje charytatywne, które mają na celu pomoc potrzebującym oraz wspomagają pracę szkoły.


Działania klubu obejmują współpracę z:

  FUNDACJĄ NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMÓŻ I TY",
  WYDAWNICTWEM ARTYSTÓW MALUJĄCYCH USTAMI I NOGAMI,
  ŚWIETLICYĄ ŚRODOWISKOWĄ NA UKRAINIE,
  KOŁEM ŁOWIECKIM "ROGACZ",
  FUNDACJĄ JURKA OWSIAKA - WIELKĄ ORKIESTRĄ SWIĄTECZNEJ POMOCY,
  TOWARZYSTWEM NASZ DOM - GÓRA GROSZA.

Ponadto na terenie szkoły i poza nią prowadzone są akcje woluntarystyczne ciągłe: udział i występy uczniów w środowiskowych imprezach charytatywnych,zbiórka odzieży, zabawek, nakrętek itp. na potrzeby woluntarystyczne, popularyzowanie działalności woluntarystycznejwśród uczniów.


W Szkolnym Kkubie Wolontariatu pracują: Zofia Świtek, Magdalena Charysz, Zofia Chorostkowska, Magdalena Buda, Marita Stachowiak, Emilia Paszkowska, Jolanta Giżycka, Maria Charysz, Kamila Szalkowska i Aurelia Potoczna.