Strona główna
Komunikaty
Rekrutacja
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Grono nauczycielskie
Uczniowie
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorzšd Uczniowski
Wolontariat
SKO


Radosna Szkoła
Mleko w Szkole
Owoce w Szkole
BocianSKOOd 2006 r działa w naszej szkole Szkolna Kasa Oszczędności. Członkami SKO są wszyscy chętni uczniowie. Ich interesy wobec Banku reprezentuje nauczyciel - opiekun SKO, jest nim Elżbieta Dudek-Cisowska. Od 2012 roku każdy uczeń zainteresowany członkowstwem w SKO składa u opiekuna podpisaną przez rodzica deklarację, a po pewnym czasie kopertę z hasłem i loginem do rejestracji i użytkowania inernetowego serwisu SKO oraz indywidualnym numerem konta. Uczniowie otrzymują z banku kartę debetową. Rodzice mają możliwość dokonywania wpłat na konto dziecka samodzielnie, dokonując przelewów elektronicznych. Przelewy dokonywane z kont banku PKO BP są bezpłatne.Uczniowie mogą również wpłacać pieniądze u wychowawców. Każdy członek SKO, który wybierze opcję wpłacania pieniędzy u wychowaców, ma założoną kartę wpłat.

Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności jest edukacja ekonomiczna i upowszechnianie idei oszczędzania wśród uczniów.

W roku szkolnym 2014|2015 planowane jest:

  • Prowadzenie ewidencji członków SKO,
  • Dokonywanie wpłat i wypłat na SKO,
  • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, quizów i turniejów,
  • Redagowanie tekstów własnych,
  • Przedstawianie zestawień, wyników konkursów,
  • Prowadzenie działań proekologicznych,
  • Organizowanie akcji i działań na rzecz szkoły i środowiska,
  • Wypracowywanie samodzielnie dochodów i ich dokumentowanie,
  • Podjęcie działań charytatywnych,
  • Tworzenie "dzieł" reklamujących SKO i PKO.Z informacjami na temat zasad korzystania z SKO można zapoznać się na stronie https://sko.pkobp.pl/