Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Szkolne Koło OszczędnościOd 2006 r działa w naszej szkole Szkolna Kasa Oszczędności. Członkami SKO są wszyscy chętni uczniowie. Ich interesy wobec Banku reprezentuje nauczyciel - opiekun SKO, jest nim Elżbieta Dudek-Cisowska. Od 2012 roku każdy uczeń zainteresowany członkowstwem w SKO składa u opiekuna podpisaną przez rodzica deklarację, a po pewnym czasie kopertę z hasłem i loginem do rejestracji i użytkowania inernetowego serwisu SKO oraz indywidualnym numerem konta. Uczniowie otrzymują z banku kartę debetową. Rodzice mają możliwość dokonywania wpłat na konto dziecka samodzielnie, dokonując przelewów elektronicznych. Przelewy dokonywane z kont banku PKO BP są bezpłatne.Uczniowie mogą również wpłacać pieniądze u wychowawców. Każdy członek SKO, który wybierze opcję wpłacania pieniędzy u wychowaców, ma założoną kartę wpłat.

Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności jest edukacja ekonomiczna i upowszechnianie idei oszczędzania wśród uczniów.

W roku szkolnym 2014|2015 planowane jest:

  • Prowadzenie ewidencji członków SKO,
  • Dokonywanie wpłat i wypłat na SKO,
  • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, quizów i turniejów,
  • Redagowanie tekstów własnych,
  • Przedstawianie zestawień, wyników konkursów,
  • Prowadzenie działań proekologicznych,
  • Organizowanie akcji i działań na rzecz szkoły i środowiska,
  • Wypracowywanie samodzielnie dochodów i ich dokumentowanie,
  • Podjęcie działań charytatywnych,
  • Tworzenie "dzieł" reklamujących SKO i PKO.Z informacjami na temat zasad korzystania z SKO można zapoznać się na stronie https://sko.pkobp.pl/