Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Samorząd UczniowskiSamorząd uczniowski pełni niezwykle istotną rolę w życiu naszej szkoły i ma wspaniale tradycje. Organizacja działa w oparciu o regulamin. Na początku każdego roku opracowujemy plan pracy. We wrześniu odbywają się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Niezwykle ważnym wydarzeniem jest kampania wyborcza, która trwa dwa tygodnie.

Na koniec I półrocza i roku szkolnego podsumowujemy naszą pracę. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w czerwcu przedstawiamy sprawozdanie z naszej pracy w danym roku szkolnym. Każdy rok ma swoje wiodące hasło. Tegoroczne brzmi: "Rok radości i uśmiechu".

Samorząd uczniowski ma prawo do wyrażania opinii w ważnych sprawach dotyczących szkoły. Zebrania Rady S. U. odbywają się najczęściej dwa razy w miesiącu.

Działalność organizacji jest wszechstronna i niezwykle bogata. Jej główne dziedziny to:

  • Działalność charytatywna. Uczniowie z zapałem i entuzjazmem pracują na rzecz drugiego człowieka. Najważniejsze obszary tej działalności to akcja "Góra Grosza", współpraca z fundacjami "Pomóż i Ty", "Dr Clown", organizacjami "UNICEF" i "Caritas", Wydawnictwem Artystów Malujących Ustami i Stopami "Amun". Przepiękną tradycję ma nasza współpraca z Domem Pomocy Społecznej we Wschowie i Domem Dziecka we Wrocławiu.
  • Kształtowanie postaw obywatelskich - uczniowie pamiętają o ważnych wydarzeniach historycznych i w związku z tym przygotowują gazetki tematyczne, prowadzą akcje informacyjne, przygotowują szereg konkursów. Ważnym elementem tego obszaru działalności jest działalność pocztu sztandarowego. Samorząd uczniowski prowadzi część oficjalną ważnych uroczystości szkolnych.
  • Kontynuowanie tradycji naszej szkoły - obchody Dnia Ucznia i Dnia Wiosny, Dnia Patrona, bale karnawałowe. Przedstawiciele samorządu aktywnie uczestniczą w organizacji tych uroczystości.
  • Kultywowanie tradycji świątecznych. Uczniowie opracowują gazetki, wyszukują rożne ciekawostki, prowadzą giełdy przepisów, organizują konkursy, wystawy, przeprowadzają sondy.
  • Działalność prozdrowotna. Organizacja nie tylko promuje zdrowy styl życia, ale przeciwdziała wszelkim nałogom. W tym zakresie współpracujemy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Górze.
  • Dbałość o środowisko naturalne. Samorząd uczniowski prowadzi szeroką i bogata działalność w zakresie ochrony środowiska - akcje informacyjne, quizy, konkursy, wystawki, wspieranie rozmaitych projektów.

Samorząd uczniowski dba, aby uczniowie czuli się w szkole dobrze, aby ich codzienne życie szkolne było ciekawe i urozmaicone. Stąd różne działania: "Szczęśliwy numerek", "Tydzień uprzejmości", wybory "Najmilszej koleżanki" i "Najmilszego kolegi" każdego roku szkolnego", spotkania opłatkowe i wielkanocne, wystawki najładniejszych zeszytów, różne kiermasze, poczta walentynkowa itp.


W roku 2017/2018 w skład Rady SU wchodzą:

CZARNOBORSKO

Przewodnicząca: Zofia Świtek
Zastępca: Dawid Macedoński
Sekretarz: Maria Charysz
Skarbnik: Krystian Kwiatkowski

W ramach samorządu pracują także następujące sekcje:Sekcja dekoracyjna:
Przewodnicząca: Magdalena Buda
Członkowie: Marita Stachowiak, Emilia Paszkowska,Jolanta Giżycka

Sekcja porządkowa:
Przewodnicząca: Zofia Chorostkowska
Członkowie: Dawid Macedoński, Dawid Chorostkowski, Patrycja Sauć

Sekcja nauki i oświaty:
Przewodnicząca: Krystian Kwiatkowski
Członkowie: Zofia Świtek, Julia Smolan, Paweł Gronowski

Sekcja imprez i rozrywek:
Przewodnicząca: Maria Charysz
Członkowie: Zofia Świtek, Magdalena Charysz, Wojciech KoniecznyPOBIEL

Przewodnicząca: Oliwia Kaczmarek
Zastępca: Daniel Muzyka
Sekretarz: Amelia Gielas
Skarbnik: Oliwia KaczmarekSekcja dekoracyjna:
Przewodnicząca: Amelia Gielas
Członkowie: Natalia Tomaszewska, Aleksandra Kaczmarek, Amelia Wawrzynowicz

Sekcja porządkowa:
Przewodnicząca: Daniela Plichta
Członkowie: Grzegorz Głowacki, Franciszek Chorstkowski, Ksawery Kaczmarek

Sekcja nauki i oświaty:
Przewodnicząca: Daniel Muzyka
Członkowie: Franciszek Chorstkowski, Amelia Gielas

Sekcja imprez i rozrywek:
Przewodnicząca: Mikołaj Szkaradek
Członkowie: Oliwia Kaczmarek, Marita GbiorczykPoczet sztandarowy:
Mikołaj Szkaradek
Amelia Gielas
Amelia Wawrzynowicz