Strona główna
Komunikaty
Rekrutacja
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Grono nauczycielskie
Uczniowie
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd Uczniowski
Wolontariat
SKO


Radosna Szkoła
Mleko w Szkole
Owoce w Szkole
BocianSamorząd UczniowskiSamorząd uczniowski pełni niezwykle istotną rolę w życiu naszej szkoły i ma wspaniale tradycje. Organizacja działa w oparciu o regulamin. Na początku każdego roku opracowujemy plan pracy. We wrześniu odbywają się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Niezwykle ważnym wydarzeniem jest kampania wyborcza, która trwa dwa tygodnie.

Na koniec I półrocza i roku szkolnego podsumowujemy naszą pracę. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w czerwcu przedstawiamy sprawozdanie z naszej pracy w danym roku szkolnym. Każdy rok ma swoje wiodące hasło. Tegoroczne brzmi: "Rok radości i uśmiechu".

Samorząd uczniowski ma prawo do wyrażania opinii w ważnych sprawach dotyczących szkoły. Zebrania Rady S. U. odbywają się najczęściej dwa razy w miesiącu.

Działalność organizacji jest wszechstronna i niezwykle bogata. Jej główne dziedziny to:

  • Działalność charytatywna. Uczniowie z zapałem i entuzjazmem pracują na rzecz drugiego człowieka. Najważniejsze obszary tej działalności to akcja "Góra Grosza", współpraca z fundacjami "Pomóż i Ty", "Dr Clown", organizacjami "UNICEF" i "Caritas", Wydawnictwem Artystów Malujących Ustami i Stopami "Amun". Przepiękną tradycję ma nasza współpraca z Domem Pomocy Społecznej we Wschowie i Domem Dziecka we Wrocławiu.
  • Kształtowanie postaw obywatelskich - uczniowie pamiętają o ważnych wydarzeniach historycznych i w związku z tym przygotowują gazetki tematyczne, prowadzą akcje informacyjne, przygotowują szereg konkursów. Ważnym elementem tego obszaru działalności jest działalność pocztu sztandarowego. Samorząd uczniowski prowadzi część oficjalną ważnych uroczystości szkolnych.
  • Kontynuowanie tradycji naszej szkoły - obchody Dnia Ucznia i Dnia Wiosny, Dnia Patrona, bale karnawałowe. Przedstawiciele samorządu aktywnie uczestniczą w organizacji tych uroczystości.
  • Kultywowanie tradycji świątecznych. Uczniowie opracowują gazetki, wyszukują rożne ciekawostki, prowadzą giełdy przepisów, organizują konkursy, wystawy, przeprowadzają sondy.
  • Działalność prozdrowotna. Organizacja nie tylko promuje zdrowy styl życia, ale przeciwdziała wszelkim nałogom. W tym zakresie współpracujemy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Górze.
  • Dbałość o środowisko naturalne. Samorząd uczniowski prowadzi szeroką i bogata działalność w zakresie ochrony środowiska - akcje informacyjne, quizy, konkursy, wystawki, wspieranie rozmaitych projektów.

Samorząd uczniowski dba, aby uczniowie czuli się w szkole dobrze, aby ich codzienne życie szkolne było ciekawe i urozmaicone. Stąd różne działania: "Szczęśliwy numerek", "Tydzień uprzejmości", wybory "Najmilszej koleżanki" i "Najmilszego kolegi" każdego roku szkolnego", spotkania opłatkowe i wielkanocne, wystawki najładniejszych zeszytów, różne kiermasze, poczta walentynkowa itp.


W roku 2017/2018 w skład Rady SU wchodzą:

CZARNOBORSKO

Przewodnicząca: Zofia Świtek
Zastępca: Dawid Macedoński
Sekretarz: Maria Charysz
Skarbnik: Krystian Kwiatkowski

W ramach samorządu pracują także następujące sekcje:Sekcja dekoracyjna:
Przewodnicząca: Magdalena Buda
Członkowie: Marita Stachowiak, Emilia Paszkowska,Jolanta Giżycka

Sekcja porządkowa:
Przewodnicząca: Zofia Chorostkowska
Członkowie: Dawid Macedoński, Dawid Chorostkowski, Patrycja Sauć

Sekcja nauki i oświaty:
Przewodnicząca: Krystian Kwiatkowski
Członkowie: Zofia Świtek, Julia Smolan, Paweł Gronowski

Sekcja imprez i rozrywek:
Przewodnicząca: Maria Charysz
Członkowie: Zofia Świtek, Magdalena Charysz, Wojciech KoniecznyPOBIEL

Przewodnicząca: Oliwia Kaczmarek
Zastępca: Daniel Muzyka
Sekretarz: Amelia Gielas
Skarbnik: Oliwia KaczmarekSekcja dekoracyjna:
Przewodnicząca: Amelia Gielas
Członkowie: Natalia Tomaszewska, Aleksandra Kaczmarek, Amelia Wawrzynowicz

Sekcja porządkowa:
Przewodnicząca: Daniela Plichta
Członkowie: Grzegorz Głowacki, Franciszek Chorstkowski, Ksawery Kaczmarek

Sekcja nauki i oświaty:
Przewodnicząca: Daniel Muzyka
Członkowie: Franciszek Chorstkowski, Amelia Gielas

Sekcja imprez i rozrywek:
Przewodnicząca: Mikołaj Szkaradek
Członkowie: Oliwia Kaczmarek, Marita GbiorczykPoczet sztandarowy:
Mikołaj Szkaradek
Amelia Gielas
Amelia Wawrzynowicz