Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Rekrutacja

Na rok szkolny 2019/2020Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Czarnoborsku informuje, że z dniem 05.03.2019 r. (wtorek) rozpoczyna się nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/19 Burmistrza Wąsosza z dnia 05 marca 2019r. rekrutacja dla szkół i przedszkoli trwać będzie:

- od 05.03.2019r do 08.03.2019r. termin składania wniosków o kontynuowanie wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym.

- od 11.03.2019r. do 22.03.2019r termin składania wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub poniżej na stronie internetowej.

Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku

Małgorzata Denys


Wniosek o przyjęcie kandydata do punktu przedszkolnego / oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej