Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Rekrutacja


Program dla szkół
Bocian

„Radosna szkoła” to rządowy program wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Program Radosna Szkoła zakłada finansowe wsparcie dla szkół na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.

Program zaplanowany jest na lata 2009-2014.


Celem programu rządowego jest:

1) stworzenie sześcioletnim i siedmioletnim uczniom rozpoczynającym naukę w szkole bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki, porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej,

2) wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły,

3) stworzenie warunków umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,

4) stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych.

Źródło: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl