Strona główna
Komunikaty
Rekrutacja
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Grono nauczycielskie
Uczniowie
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorzšd Uczniowski
Wolontariat
SKO


Radosna Szkoła
Mleko w Szkole
Owoce w Szkole
Bocian

„Radosna szkoła” to rządowy program wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Program Radosna Szkoła zakłada finansowe wsparcie dla szkół na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.

Program zaplanowany jest na lata 2009-2014.


Celem programu rządowego jest:

1) stworzenie sześcioletnim i siedmioletnim uczniom rozpoczynającym naukę w szkole bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki, porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej,

2) wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły,

3) stworzenie warunków umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,

4) stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych.

Źródło: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl