Strona główna
Komunikaty
Rekrutacja
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Grono nauczycielskie
Uczniowie
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd Uczniowski
Wolontariat
SKO


Radosna Szkoła
Mleko w Szkole
Owoce w Szkole
Bocian

RADA RODZICÓWSkład Rady Rodziców

Przewodnicząca - Renata Kroll-Chorostkowska
Zastępca - Kamila Drelicharz-Bukowska
Zastępca - Ewa Golba
Skarbnik - Marta Buda
Zastępca skarbnika - Aleksandra Rogalska
Sekretarz - Sylwia Soja


Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca - Ilona Bursztyńska
Członek - Agnieszka Gielas
Członek - Agnieszka Smektała


Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014

Lp.
DZIAŁANIE
Termin
1.Udział rodziców w uroczystościach szkolnych i klasowych.Cały rok zgodnie z potrzebami
2. Udział rodziców w wycieczkach szkolnych (opiekunowie).Cały rok zgodnie z potrzebami
3.Pozyskiwanie funduszy.Cały rok
4.Opiniowanie propozycji wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, do wyboru przez uczniów.IX 2017
5.Opiniowanie propozycji dni wolnych.IX 2017
6.Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną "programu wychowawczo-profilaktycznego"IX 2017
7.Wydanie opinii w sprawie planu finansowego szkoły na rok 2018.I 2014
8.Organizacja zabawy choinkowej.I 2018
9.Organizacja festynu szkolnego - "Dzień Dziecka".VI 2018
10.Przedstawienie opinii o pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.VI 2018
11.Realizacja zadań z "Koncepcji pracy szkoły".Zgodnie z harmonogramem.