Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Rekrutacja


Program dla szkół
BocianO szkolePubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku mieści się w województwie dolnośląskim w gminie Wąsosz. Jest jedną z trzech szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wąsosz. Aktualnie do szkoły do klas I-VI uczęszcza 106 dzieci, 15 chodzi do klasy "0", a 40 do obu Punktów Przedszkolnych. Łącznie więc w szkole uczy się 161 dzieci.

Do szkoły uczęszczają dzieci z 21 miejscowości:

Bełcz Górny,
Czarnoborsko,
Cieszkowice,
Dochowa,
Rudna Wielka,
Rudna Mała,
Sułów Wielki,
Wiewierz,
Wiklina,
Zbaków Dolny,
Zbaków Górny
Bartków
Borowna
Kąkolno
Ługi
Młynary
Pobiel
Świniary
Unisławice
Wodniki
Zubrza

Dyrektorem szkoły jest mgr Małgorzata Denys, a w szkole pracuje 20 nauczycieli.

Po likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Pobielu i właczeniu obwodu tej szkoły do obwodu szkoły w Czarnoborsku zajęcia prowadzone są w dwóch budynkach szkolnych: w Czarnoborsku i w Pobielu.

Do budynku szkolnego mieszczącego się w Czarnoborsku uczęszczają dzieci z Bełcza Górnego, Czarnoborska, Cieszkowic, Dochowej, Rudnej Wielkiej, Rudnej Małej, Sułowa Wielkiego, Wiewierzy, Wikliny, Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego. Mieszczą się tu klasy "0" - VI oraz Punkt Przedszkolny. Łącznie w Czarnoborsku uczy się 111 dzieci.

W budynku w Pobielu uczą się dzieci z Bartkowa, Borowna, Kąkolna, Ług, Młynar, Pobiela, Świniar, Unisławic, Wodnik i Zubrzy. Są tu klasy: I, III i IV oraz Punkt Przedszkolny. Łącznie uczy się tu 50 dzieci.

W obu budynkach są sale gimnastyczne, pracownie komputerowe, a także klasy wyposażone w tablice interaktywne z dostępem do internetu.

Adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku
Czarnoborsko 10
56-210 Wąsosz
Tel: (65)5436077
Adres mailowy: pspczarnoborsko@o2.plBudynek szkolny w Czarnoborsku

Budynek szkolny w Pobielu