Strona główna
Komunikaty
Rekrutacja
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Grono nauczycielskie
Uczniowie
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorzšd Uczniowski
Wolontariat
SKO


Radosna Szkoła
Mleko w Szkole
Owoce w Szkole
BocianOFERTA EDUKACYJNA

PSP im. J. Tuwima w CZARNOBORSKUMisja Szkoły:

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

Pracujemy z dziećmi w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia.

Przygotowujemy dzieci do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju

WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI UCZNIÓW SŁUŻĄ:

 • KLASY WYPOSAŻONE W NOWOCZESNE POMOCE ( tablice multimedialne)
 • PIĘKNE SALE DLA PRZEDSZKOLAKÓW • PRACOWNIA KOMPUTEROWA Z DOSTĘPEM DO INTERNETU • BIBLIOTEKA


 • PLAC ZABAW (jeden przy szkole, jeden przy przedszkolu) • BOISKA (jedno nowe ze sztuczną nawierzchnią) • PIĘKNY TEREN WOKÓŁ SZKOŁY (miejsce na ognisko, podest ze sceną, dużo miejsca na spacery, piaskownice) • IZBA REGIONALNA (utworzona w 2007r przy współpracy z mieszkańcami okolicznych miejscowości)

 • ZIELONE SZKOŁY I WYCIECZKI • PROGRAMY, PROJEKTY, AKCJE (Nie pal przy mnie proszę, Znajdź właściwe rozwiązanie, Sprawny Dolnoślązaczek, Bocian, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Trzymaj formę

 • UROCZYSTOŚCI SZKOLNE integrujące społeczność lokalna ( festyn z okazji Dnia Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, zabawa choinkowa, mikołajki, andrzejki)


 • ZAJĘCIA POZALEKCYJNE (j. angielski, kółko artystyczne, sportowe, przedmiotowe)

 • ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla pięcio- i sześciolatków

 • ORGANIZACJA KONCERTÓW MUZYCZNYCH, SPOTKAŃ Z CIEKAWYMI LUDŹMI

 • WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI (Koło Łowieckie "Rogacz", Sanepid, ZPK w Wąsoszu, PCDN i PPP w Górze

 • DZIAŁALNOŚĆ:
  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI
  WOLONTARIATU
 • BARDZO PRĘŻNIE DZIAŁAJĄCA RADA RODZICÓW( pozyskuje środki na rzecz szkoły, współorganizuje uroczystości szkolne, przygotowuje dla dzieci przedstawienia, w których występują rodzice