Strona główna
Komunikaty
Rekrutacja
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Grono nauczycielskie
Uczniowie
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd Uczniowski
Wolontariat
SKO


Radosna Szkoła
Mleko w Szkole
Owoce w Szkole
BocianGrono nauczycielskieW roku 2017/2018 w naszej szkole uczą:


p. Małgorzata Denys - dyrektor szkoły


p. Beata Augustyniak - nauczyciel przedszkola, Punkt Przedszkolny "Pod Muchorkiem" w Czarnoborsku
p. Alicja Zagórska - nauczyciel przedszkola, Punkt Przedszkolny i kl."0" w Pobielu
p. Wioletta Maczan-Tatarczuk - nauczyciel przedszkola, kl. "0" Czarnoborsko
p. Daria Szymańska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. Ia
p. Izabela Szkaradek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. Ib
p. Elżbieta Deperas - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. II
p. Mariola Sztyma - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. IIIa
p. Iwona Gleń - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. III b
p. Tadeusz Szelest - nauczyciel historii i wychowania fizycznego, wychowawca kl. IVa
p. Irena Władyka - nauczyciel przyrody, techniki, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca kl. IVb
p. Janusz Żuk - nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. V
p. Kamila Szelest - nauczyciel matematyki, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca kl. VI
p. Elżbieta Dudek-Cisowska - nauczyciel języka angielskiego
p. Ewa Kozioł - nauczyciel języka angielskiego
p. Halina Wójcik - nauczyciel informatyki
p. Honorata Góralczyk - katechetka, nauczyciel muzyki i plastyki
p. Magdalena Banaczek - nauczyciel języka polskiego
p. Bogusława Nawrot - nauczyciel historii i WDŻ
p. Elżbieta Juskowiak - logopeda
p. Agnieszka Srebrniak - nauczyciel wspomagający