Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Rekrutacja


Program dla szkół
BocianKadra pedagogicznaW roku 2017/2018 w naszej szkole uczą:


p. Małgorzata Denys - dyrektor szkoły


p. Beata Augustyniak - nauczyciel przedszkola, Punkt Przedszkolny "Pod Muchorkiem" w Czarnoborsku
p. Alicja Zagórska - nauczyciel przedszkola, Punkt Przedszkolny i kl."0" w Pobielu
p. Wioletta Maczan-Tatarczuk - nauczyciel przedszkola, kl. "0" Czarnoborsko
p. Daria Szymańska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. Ia
p. Izabela Szkaradek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. Ib
p. Elżbieta Deperas - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. II
p. Mariola Sztyma - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. IIIa
p. Iwona Gleń - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - kl. III b
p. Tadeusz Szelest - nauczyciel historii i wychowania fizycznego, wychowawca kl. IVa
p. Irena Władyka - nauczyciel przyrody, techniki, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca kl. IVb
p. Janusz Żuk - nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. V
p. Kamila Szelest - nauczyciel matematyki, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca kl. VI
p. Elżbieta Dudek-Cisowska - nauczyciel języka angielskiego
p. Ewa Kozioł - nauczyciel języka angielskiego
p. Halina Wójcik - nauczyciel informatyki
p. Honorata Góralczyk - katechetka, nauczyciel muzyki i plastyki
p. Magdalena Banaczek - nauczyciel języka polskiego
p. Bogusława Nawrot - nauczyciel historii i WDŻ
p. Elżbieta Juskowiak - logopeda
p. Agnieszka Srebrniak - nauczyciel wspomagający