Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Rekrutacja


Program dla szkół
BocianKomunikatyKalendarz roku szkolnego 2017/2018

W załaczniku prezentujemy ważniejsze wydarzenia w roku szkolnym 2017/2018

.: Czytaj więcej


Zebranie z rodzicami na zakończenie 1.semestru

Dnia 10 stycznia 2018 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami w budynku w Pobielu, natomiast dnia 11 stycznia 2018 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami w budynku w Czarnoborsku. Podczas zebrań rodzice zostaną zapoznani z ocenami semestralnymi.


Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie przerwy świątecznej

W czasie przerwy świątecznej, tj. 27.12.2017(środa), 28.12.2017(czwartek), 29.12.2017(piątek) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze...

.: Czytaj więcej


Ważniejsze szkolne wydarzenia planowane w grudniu i styczniu

W załaczniku prezentujemy ważniejsze szkolne wydarzenia planowane w grudniu i styczniu:

.: Czytaj więcej


Rada Rodziców zaprasza na zabawę karnawałową

Rada Rodziców zaprasza na zabawę karnawałową, która odbędzie się 3 lutego 2018 r. Więcej informacji na plakacie w załączniku.

.: Czytaj więcej


Ważniejsze szkolne wydarzenia planowane w listopadzie

W załaczniku prezentujemy ważniejsze szkolne wydarzenia planowane w grudniu i styczniu:

.: Czytaj więcej


Spotkanie z rodzicami - "drzwi otwarte"

Informujemy, że 8 listopada 2017 r. w budynku szkoły w Pobielu, a 9 listopada 2017 r. w Czarnoborsku w godzinach od 17.00 do 19.00 odbędzie się spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów w ramach "drzwi otwartych".


Informacja o planowanych audycjach muzycznych i spektaklach teatralnych

W załaczniku prezentujemy informację o planowanych audycjach muzycznych i spektaklach teatralnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku w roku szkolnym 2017/2018.

.: Czytaj więcej


Zarządzenie dyrektora szkoły - dni wolne

W załaczniku prezentujemy zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.

.: Czytaj więcej


Zebranie z Rodzicami

W środę 20 września 2017 r. odbędzie się zebranie z Rodzicami uczniów uczęszczających do szkoły do Czarnoborska: o godzinie 16.00 tylko z Rodzicami uczniów klasy IV, o godzinie 17.00 z pozostałymi Rodzicami. Z Rodzicami uczniów uczęszczających do budynku w Pobielu zebranie odbędzie się w czwartek 21 września w takich samych godzinach.


Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Informyjemy, że inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Czarnoborsku odbędzie się 04.09.2016 r. o godzinie 8.50, natomiast w Pobielu o godzinie 11.00. Msza Święta w intencji uczniów, rodziców i pracowników szkoły odprawiona zostanie o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Pobielu.


Procedury kontaktowania się Rodziców z nauczycielami

Poza wywiadówkami, zebraniami i konsultacjami Rodzice uczniów zawsze mają możliwość kontaktu z wychowawcą klasy i nauczycielami. Aby nie dezorganizować pracy szkoły, Rodzice kontaktują się z sekretariatem szkoły (osobiście lub telefonicznie - nr tel. 65 5436077) albo bezpośrednio z wychowawcą klasy, a ten ustala najbliższy możliwy termin spotkania lub rozmowy telefonicznej, odpowiadający Rodzicom i nauczycielowi.

Nauczyciele natomiast przekazują informację o ocenach lub zachowaniu uczniów poza wywiadówkami pisemnie w zeszytach przedmiotowych lub dzienniczkach. Rodzice zobowiązani są do przeglądania zeszytów swoich dzieci i potwierdzania tego faktu podpisem.

W sytuacjach, zdaniem nauczyciela, wymagających niezwłocznego kontaktu, nauczyciele kontaktują się z Rodzicami telefonicznie.


Procedury przesyłania uwag i sugestii dotyczacych pracy szkoły

Wszelkie uwagi i sugestie, które mogą przyczynić się, zdaniem Rodziców, do poprawy funkcjonowania szkoły, można przesyłać na adres mailowy placówki: pspczarnoborsko@o2.pl


Opłaty za wydanie duplikatu

Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

  • duplikat legitymacji szkolnej 9,00 złotych
  • duplikat świadectwa 26,00 złotych

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima Czarnoborsko 10, 56-210 Wąsosz w PKO BP S.A. Oddział I w Górze na konto 91 1020 3017 0000 2802 0026 4424

Więcej informacji