Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Komunikaty


Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Informujemy, że uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole dla klas I-VII odbędzie 19.06.2019 r. się w budynku w Pobielu. Początek uroczystości o godzinie 8.30. W związku z tym autobusy szkolne będą odjeżdżały w następujących godzinach:

.: Czytaj więcej


Zmiany w funkcjonowaniu przedszkola w Czarnoborsku

Dyrektor PSP im. J. Tuwima w Czarnoborsku informuje, że od roku 2019/2020 w naszej szkole w budynku w Czarnoborsku będzie funkcjonował punkt przedszkolny z wydłużonym czasem pracy. Proponowany czas pracy: 6.00-16.00 lub 6.30-15.30 w zależności od zapotrzebowania rodziców.

.: Czytaj więcej


Umowa ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

.: Czytaj więcej


Zebranie z rodzicami - "drzwi otwarte"

Informujemy, że zebranie z rodzicami uczniów uczniów klas I-III oraz Punktu Przedszkolnego "B" i odziału zerowego "B" odbędzie się w Pobielu w środę 22.05.2019 r. w godzinach od 15.30-17.30, natomiast z rodziacami uczniów klas IV - VII oraz oddziału zerowego "A" odbędzie się w Czarnoborsku w czwartek 23 maja 2019 r. w godz. od 17.00 - 19.00.


Komunikat w sprawie wznowienia zajęć

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku informuje, że w związku z zawieszeniem przez ZNP z dniem 27.04.2019 r. strajku w naszej szkole od poniedziałku 29.04.2018 rozpoczynają się lekcje według obowiązującego planu lekcji.


Komunikat w sprawie strajku

Informuję że w związku z przystąpieniem do strajku nauczycieli zatrudnionych w PSP im. J. Tuwima w Czarnoborsku zajęcia dydaktyczne zostają nadal zawieszone do odwołania.

.: Czytaj więcej


Rekolekcje wielkopostne

W dniach 18 i 19 marca 2019r.dla uczniów PSP im. J. Tuwima w Czarnoborsku odbędą się rekolekcje wielkopostne. W tych dniach o godzinie 10.00 uczniowie uczestniczyć będą we Mszy Św. w kościele w Pobielu.

.: Czytaj więcej


Zebranie z rodzicami

Informujemy, że zebranie z rodzicami uczniów uczniów klas IV - VII oraz Punktu Przedszkolnego "Pod Muchomorkiem" i oddziału zerowego "A" odbędzie się w Czarnoborsku w środę 20 lutego 2019 r. o godz. 17.00, natomiast uczniów klas I-III oraz Punktu Przedszkolnego "B" i odziału zerowego "B" odbędzie się w Pobielu w czwartek 21.02.2019 r. również o godzinie 17.00.


Apel dla Niepodległej

9 listopada 2018 r. o godzinie 11.05 rozpocznie się w naszej szkole apel z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. O godzinie 11.11 tego dnia uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły włączą się w kolejne ogólnopolskie wydarzenie dla Niepodległej, a mianowicie wspólnie odśpiewają cztery zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego".

.: Czytaj więcej


Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami dzieci uczeszczajacych do Punktu Przedszkolnego w Pobielu oraz klas 0 - III odbędzie się w środę 26 września 2018 o godz. 17.00.


Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami uczniów klas IV - VII odbędzie się w czwartek 20 września 2018 o godz. 17.00. Natomiast zebranie rodziców uczniów klasy IV z nauczycielami uczącymi w tej klasie zacznie się w tym dniu o godz. 16.00.


Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w poniedziałek 3 września 2018 r. o godzinie 8.50 w Czarnoborsku i o godzinie 9.30 w Pobielu. Rozkład kursowania autobusów szkolnych znajduje się w zakładce "Dowozy". Przypominamy, że 3 września autobusy odjadą o godzinę później.


Procedury przesyłania uwag i sugestii dotyczacych pracy szkoły

Wszelkie uwagi i sugestie, które mogą przyczynić się, zdaniem Rodziców, do poprawy funkcjonowania szkoły, można przesyłać na adres mailowy placówki: pspczarnoborsko@o2.pl


Opłaty za wydanie duplikatu

Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

  • duplikat legitymacji szkolnej 9,00 złotych
  • duplikat świadectwa 26,00 złotych

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima Czarnoborsko 10, 56-210 Wąsosz w PKO BP S.A. Oddział I w Górze na konto 91 1020 3017 0000 2802 0026 4424

Więcej informacji