Strona główna
Komunikaty
Rekrutacja
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Grono nauczycielskie
Uczniowie
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd Uczniowski
Wolontariat
SKO


Radosna Szkoła
Mleko w Szkole
Owoce w Szkole
BocianKomunikaty


Spotkanie z rodzicami - "drzwi otwarte"

Informujemy, że 24.04.2018r. w budynku szkoły w Pobielu, a 26.04.2018r. w Czarnoborsku w godzinach od 17.00 do 19.00 odbędzie się spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów w ramach "drzwi otwartych".


Nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Czarnoborsku informuje, że z dniem 29.03.2018 r. (czwartek) rozpoczyna się nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

.: Czytaj więcej


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

W załaczniku prezentujemy ważniejsze wydarzenia w roku szkolnym 2017/2018

.: Czytaj więcej


Zebranie z rodzicami na zakończenie 1.semestru

Dnia 10 stycznia 2018 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami w budynku w Pobielu, natomiast dnia 11 stycznia 2018 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami w budynku w Czarnoborsku. Podczas zebrań rodzice zostaną zapoznani z ocenami semestralnymi.


Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie przerwy świątecznej

W czasie przerwy świątecznej, tj. 27.12.2017(środa), 28.12.2017(czwartek), 29.12.2017(piątek) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze...

.: Czytaj więcej


Ważniejsze szkolne wydarzenia planowane w grudniu i styczniu

W załaczniku prezentujemy ważniejsze szkolne wydarzenia planowane w grudniu i styczniu:

.: Czytaj więcej


Rada Rodziców zaprasza na zabawę karnawałową

Rada Rodziców zaprasza na zabawę karnawałową, która odbędzie się 3 lutego 2018 r. Więcej informacji na plakacie w załączniku.

.: Czytaj więcej


Ważniejsze szkolne wydarzenia planowane w listopadzie

W załaczniku prezentujemy ważniejsze szkolne wydarzenia planowane w grudniu i styczniu:

.: Czytaj więcej


Spotkanie z rodzicami - "drzwi otwarte"

Informujemy, że 8 listopada 2017 r. w budynku szkoły w Pobielu, a 9 listopada 2017 r. w Czarnoborsku w godzinach od 17.00 do 19.00 odbędzie się spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów w ramach "drzwi otwartych".


Informacja o planowanych audycjach muzycznych i spektaklach teatralnych

W załaczniku prezentujemy informację o planowanych audycjach muzycznych i spektaklach teatralnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku w roku szkolnym 2017/2018.

.: Czytaj więcej


Zarządzenie dyrektora szkoły - dni wolne

W załaczniku prezentujemy zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.

.: Czytaj więcej


Zebranie z Rodzicami

W środę 20 września 2017 r. odbędzie się zebranie z Rodzicami uczniów uczęszczających do szkoły do Czarnoborska: o godzinie 16.00 tylko z Rodzicami uczniów klasy IV, o godzinie 17.00 z pozostałymi Rodzicami. Z Rodzicami uczniów uczęszczających do budynku w Pobielu zebranie odbędzie się w czwartek 21 września w takich samych godzinach.


Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Informyjemy, że inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Czarnoborsku odbędzie się 04.09.2016 r. o godzinie 8.50, natomiast w Pobielu o godzinie 11.00. Msza Święta w intencji uczniów, rodziców i pracowników szkoły odprawiona zostanie o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Pobielu.


Procedury kontaktowania się Rodziców z nauczycielami

Poza wywiadówkami, zebraniami i konsultacjami Rodzice uczniów zawsze mają możliwość kontaktu z wychowawcą klasy i nauczycielami. Aby nie dezorganizować pracy szkoły, Rodzice kontaktują się z sekretariatem szkoły (osobiście lub telefonicznie - nr tel. 65 5436077) albo bezpośrednio z wychowawcą klasy, a ten ustala najbliższy możliwy termin spotkania lub rozmowy telefonicznej, odpowiadający Rodzicom i nauczycielowi.

Nauczyciele natomiast przekazują informację o ocenach lub zachowaniu uczniów poza wywiadówkami pisemnie w zeszytach przedmiotowych lub dzienniczkach. Rodzice zobowiązani są do przeglądania zeszytów swoich dzieci i potwierdzania tego faktu podpisem.

W sytuacjach, zdaniem nauczyciela, wymagających niezwłocznego kontaktu, nauczyciele kontaktują się z Rodzicami telefonicznie.


Procedury przesyłania uwag i sugestii dotyczacych pracy szkoły

Wszelkie uwagi i sugestie, które mogą przyczynić się, zdaniem Rodziców, do poprawy funkcjonowania szkoły, można przesyłać na adres mailowy placówki: pspczarnoborsko@o2.pl


Opłaty za wydanie duplikatu

Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

  • duplikat legitymacji szkolnej 9,00 złotych
  • duplikat świadectwa 26,00 złotych

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima Czarnoborsko 10, 56-210 Wąsosz w PKO BP S.A. Oddział I w Górze na konto 91 1020 3017 0000 2802 0026 4424

Więcej informacji