Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Czarnoborsku1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.09.2020r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

3

Ferie zimowe

18 - 31 stycznia 2021 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.

5

Egzamin ósmoklasisty

25-27 maja 2021 roku

6

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

7

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.