Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Czarnoborsku1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.09.2019r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3

Ferie zimowe

10-23 lutego 2020 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

5

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

6

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

7

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.