Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Rekrutacja


Program dla szkół
BocianHistoria szkoły w PobieluSzkoła Podstawowa w Pobielu powstała dnia 4 września 1945 roku. Naukę rozpoczęło w niej 36 uczniów z miejscowości: Pobiel, Młynary i Jeziorany. Szkoła mieściła się w jednym budynku. W pierwszych latach funkcjonowania placówki kierownikiem, a jednocześnie nauczycielem była pani Helena Skibniewska. Począwszy od pierwszych dni istnienia szkoły organizowane były uroczystości szkolne i okolicznościowe: Jasełka, Mikołajki, Dzień Dziecka, 1 Maja. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było powstanie biblioteki.

W roku szkolnym 1953/54 kierownikiem został pan Adam Czuba a nauczycielkami były pani Czesława Czuba i Helena Skibniewska. Szkoła w Pobielu osiągnęła rangę szkoły zbiorczej od 1 września 1954 roku. Uczęszczali do niej uczniowie z Pobiela, Jezioran, Wodnik i Młynar. W dniu 25 czerwca 1955 roku szkoła pożegnała pierwszych absolwentów. Było to 14 siedmioklasistów.

Począwszy od 1 września funkcję kierownika pełnił pan Janusz Gleń. Z roku na rok wzrastała liczba dzieci i nauczycieli. 24 czerwca 1967 roku uczniów szkołę opuścili pierwsi ośmioklasiści.

Rok szkolny 1977/78 niesie kolejne zmiany. Funkcje dyrektora szkoły obejmuje pani Czesława Gleń, a obwód szkoły zwiększa się o miejscowości: Świniary i Ługi.

W latach 1991-2001 funkcję dyrektora pełniła pani Krystyna Skiba. Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły w tym okresie były obchody 50-lecia istnienia szkoły. Uroczystość ta odbyła się w dniu 11 listopada 1995 roku. Inne ważne wydarzenia w życiu szkoły z tego okresu to: przejęcie nadzoru pedagogicznego nad szkołą przez samorząd terytorialny, zakup sprzętu radio- wizualnego przez Radę Rodziców, wprowadzenie religii do programów szkolnych, wizyta biskupa Józefa Pazdura oraz utworzenie sali komputerowej. Przełomowym rokiem w życiu szkoły był rok 1999, ponieważ wchodząca w tym roku w życie reforma oświaty ustanawiała 6-klasową szkołę podstawową. Zagościł w niej na dobre jako przedmiot obowiązkowy - język angielski.

Od 1 września 2001 roku funkcje dyrektora objął pan Piotr First. Ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły były wizyty gości z Holandii w 2002 r. i 2004 r. oraz I spotkanie absolwentów naszej szkoły w dniu 26 kwietnia 2003 r. Jednak najważniejsze wydarzenia związane z tą szkołą to nadanie jej imienia Jana Brzechwy w dniu 14 października 2004 roku oraz przeniesienie szkoły do nowego budynku. Uroczystość otwarcia nowej szkoły miała miejsce 17 czerwca 2005 roku.

4 września 2005 roku naszej szkole wybiło sześćdziesiąt lat. Patrząc na jej wspaniały gmach, nie chce się wierzyć, że to już taka wiekowa instytucja. Progi tej szkoły przekroczyło 6 dyrektorów, około 70 nauczycieli i prawie trzy tysiące uczniów.

Nasza szkoła to szkoła z tradycjami. Od 14 października 2004 roku ma swe symbole: patrona, sztandar i hymn.

Uroczystość jubileuszu 60 - lecia szkoły odbyła się 27 maja 2006 roku.

31 sierpnia 2017 r. szkola w Pobielu zakończyła swoją działalność, a budynek szkolny stał się drugim budynkiem dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku.