Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Historia szkoły w PobieluSzkoła Podstawowa w Pobielu powstała dnia 4 września 1945 roku. Naukę rozpoczęło w niej 36 uczniów z miejscowości: Pobiel, Młynary i Jeziorany. Szkoła mieściła się w jednym budynku. W pierwszych latach funkcjonowania placówki kierownikiem, a jednocześnie nauczycielem była pani Helena Skibniewska. Począwszy od pierwszych dni istnienia szkoły organizowane były uroczystości szkolne i okolicznościowe: Jasełka, Mikołajki, Dzień Dziecka, 1 Maja. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było powstanie biblioteki.

W roku szkolnym 1953/54 kierownikiem został pan Adam Czuba a nauczycielkami były pani Czesława Czuba i Helena Skibniewska. Szkoła w Pobielu osiągnęła rangę szkoły zbiorczej od 1 września 1954 roku. Uczęszczali do niej uczniowie z Pobiela, Jezioran, Wodnik i Młynar. W dniu 25 czerwca 1955 roku szkoła pożegnała pierwszych absolwentów. Było to 14 siedmioklasistów.

Począwszy od 1 września funkcję kierownika pełnił pan Janusz Gleń. Z roku na rok wzrastała liczba dzieci i nauczycieli. 24 czerwca 1967 roku uczniów szkołę opuścili pierwsi ośmioklasiści.

Rok szkolny 1977/78 niesie kolejne zmiany. Funkcje dyrektora szkoły obejmuje pani Czesława Gleń, a obwód szkoły zwiększa się o miejscowości: Świniary i Ługi.

W latach 1991-2001 funkcję dyrektora pełniła pani Krystyna Skiba. Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły w tym okresie były obchody 50-lecia istnienia szkoły. Uroczystość ta odbyła się w dniu 11 listopada 1995 roku. Inne ważne wydarzenia w życiu szkoły z tego okresu to: przejęcie nadzoru pedagogicznego nad szkołą przez samorząd terytorialny, zakup sprzętu radio- wizualnego przez Radę Rodziców, wprowadzenie religii do programów szkolnych, wizyta biskupa Józefa Pazdura oraz utworzenie sali komputerowej. Przełomowym rokiem w życiu szkoły był rok 1999, ponieważ wchodząca w tym roku w życie reforma oświaty ustanawiała 6-klasową szkołę podstawową. Zagościł w niej na dobre jako przedmiot obowiązkowy - język angielski.

Od 1 września 2001 roku funkcje dyrektora objął pan Piotr First. Ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły były wizyty gości z Holandii w 2002 r. i 2004 r. oraz I spotkanie absolwentów naszej szkoły w dniu 26 kwietnia 2003 r. Jednak najważniejsze wydarzenia związane z tą szkołą to nadanie jej imienia Jana Brzechwy w dniu 14 października 2004 roku oraz przeniesienie szkoły do nowego budynku. Uroczystość otwarcia nowej szkoły miała miejsce 17 czerwca 2005 roku.

4 września 2005 roku naszej szkole wybiło sześćdziesiąt lat. Patrząc na jej wspaniały gmach, nie chce się wierzyć, że to już taka wiekowa instytucja. Progi tej szkoły przekroczyło 6 dyrektorów, około 70 nauczycieli i prawie trzy tysiące uczniów.

Nasza szkoła to szkoła z tradycjami. Od 14 października 2004 roku ma swe symbole: patrona, sztandar i hymn.

Uroczystość jubileuszu 60 - lecia szkoły odbyła się 27 maja 2006 roku.

31 sierpnia 2017 r. szkola w Pobielu zakończyła swoją działalność, a budynek szkolny stał się drugim budynkiem dydaktycznym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku.