Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Biblioteka"Biblioteka to nie tylko książki
ułożone na półkach.
Biblioteka to mądrość i przemyślenia
wielu pokoleń"


Biblioteka w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnoborsku rozpoczęła swoją działalność w 1946 roku, czyli wtedy, gdy powstała szkoła. Księgozbiór biblioteki liczył wtedy 24 egzemplarze. Dwa lata później wzrósł do 87 woluminów. Dane te jednoznacznie wskazują, jak trudne było gromadzenie księgozbioru w latach powojennych.

Od samego początku funkcjonowania szkolnej biblioteki nauczyciele bibliotekarze starali się zachęcić uczniów do czytania książek. Prowadzili różne konkursy czytelnicze, zgaduj-zgadule, apele z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy. W 1995 roku zorganizowano po raz pierwszy z okazji Roku Mickiewiczowskiego cykl uroczystości poświęconych temu wielkiemu wieszczowi.

Wówczas biblioteka liczyła już 900 egzemplarzy. Sporządzono również katalogi, wprowadzono karty czytelnicze oraz sporządzono spisy lektur podstawowych i uzupełniających. Do pomocy nauczycielowi bibliotekarzowi włączony został aktyw czytelniczy.

W naszej bibliotece pracowało wielu wspaniałych nauczycieli - m.in. Leokadia Borecka, Franciszek Pozlewicz, Helena Myśków, Urszula Żuk, Bogdan Mazur. Wszyscy starali się, aby biblioteka miała bogaty i atrakcyjny księgozbiór oraz miłe wnętrze.

Od 1 września 2006 roku w bibliotece pracuje Kamila Szelest.

Biblioteka zajmuje dwa niewielkie pomieszczenia o łącznej powierzchni: 37,4 m?. Jest też miejsce, gdzie uczeń może indywidualnie pracować. Uczniowie mają do swojej dyspozycji pięć komputerów, które im służą w różnych celach. Przede wszystkim uczniowie dzięki dostępowi do Internetu wyszukują różne potrzebne im informacje. Nauczyciele, pracownicy szkoły, nasi absolwenci, a przede wszystkim uczniowie chętnie przychodzą do szkolnej biblioteki. Jest tu kolorowo i przytulnie.

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy: 8119 woluminów. Każdy uczeń znajdzie coś dla siebie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami czytelniczymi. Biblioteka prenumeruje następujące czasopisma: "Miś", "Świerszczyk", "Victor Junior", "Matematyka w szkole", "Głos Pedagogiczny", "Bliżej Przedszkola". Otrzymujemy również czasopisma: "Ekonatura", "Łowca Polski", "Brać Łowiecka", "Kwartalnik Górowski", "Nowina".

Czytelnicy naszej szkolnej biblioteki czytają przede wszystkim lektury szkolne. Młodsi uwielbiają bajki. Czytają wiersze różnych autorów, ale głównie Juliana Tuwima oraz Jana Brzechwy. Uczniowie z klas starszych szczególnie poszukują książek przygodowych oraz fantastycznych. Udało nam się stworzyć atrakcyjny dla uczniów zestaw lektur uzupełniających. Uczniowie chętnie sięgają po te książki. Od kilku lat biblioteka wypożycza książki także uczniom klasy "O". Nauczyciel bibliotekarz w sposób szczególny dba o to, aby uczniowie dużo i chętnie czytali. W szkole organizujemy wystawki nowości książkowych; w klasach IV- VI funkcjonują kąciki czytelnicze. Co roku organizowane są różne konkursy. W tym roku szkolnym co miesiąc uczniowie rozwiązują zagadki na temat znanych książek literatury dziecięcej. Tradycją naszej szkoły są konkursy czytelnicze, które odbywają się w maju w każdym roku szkolnym. W maju obchodzimy też "Tydzień Książki", w którym szczególnie promujemy czytelnictwo, mówimy o historii książki, o nowościach na rynku księgarskim. Organizujemy także przeglądy poezji o różnej tematyce.