Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Kolejne laptopy dla uczniówInformujemy, że gmina Wąsosz pozyskała kolejne środki w ramach projektu "Zdalna Szkoła +" na doposażenie w sprzęt komputerowy szkół i wsparcie uczniów w procesie zdalnego nauczania.

Wniosek "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 74.999,74 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup 37 laptopów dla placówek oświatowych z czego do naszej Szkoły trafiło 12 laptopów.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" pt.: "Zdalna Szkoła Plus- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".