Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Laptopy dla uczniów naszej szkołyInformujemy, że Gmina Wąsosz pozyskała środki w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Zdalna Szkoła" organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dzięki grantowi zakupiono 30 laptopów, które zostały przekazane trzem szkołom podstawowym w Gminie Wąsosz. Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Czarnoborsku otrzymała 7 laptopów. Laptopy trafiły do uczniów jako wsparcie w procesie zdalnego kształcenia.

Wysokość dofinansowania z rządowego programu "Zdalna szkoła" była uzależniona od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie - Gminie Wąsosz na ten cel przysługiwało 60 tys. złotych.

Realizowany obecnie projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Po zakończonym stanie epidemii sprzęt wróci do szkół z przeznaczeniem na wykorzystanie w cyklu edukacyjnym.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" pt.: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

Dyrektor PSP im. J. Tuwima w Czarnoborsku

Małgorzata Denys