Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Zmiany w funkcjinowaniu przedszkola

w CzarnoborskuDyrektor PSP im. J. Tuwima w Czarnoborsku informuje, że od roku 2019/2020 w naszej szkole w budynku w Czarnoborsku będzie funkcjonował punkt przedszkolny z wydłużonym czasem pracy. Proponowany czas pracy: 6.00-16.00 lub 6.30-15.30 w zależności od zapotrzebowania rodziców. Informuję, że za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami realizacji podstawy programowej- 5 godzin dziennie- pobierana będzie opłata 1 zł od każdej rozpoczętej godziny pobytu dziecka. Dzieci będą miały możliwość spożywania odpłatnych obiadów.

W naszym punkcie przedszkolnym są jeszcze wolne miejsca, prosimy chętnych rodziców o składanie wniosków ( do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej - zakładka rekrutacja).