Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz

Projekt edukacyjny finansowany z Funduszy EuropejskichW tym miesiącu rozpoczynamy w naszej szkole projekt edukacyjny finansowany z Funduszy Europejskich: "Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz".

Projekt będzie obejmował m.in. organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z matematyki, języka angielskiego, przyrody, informatyki i języka polskiego, a także zajęcia logopedyczne i terapeutyczne. Do zaplanowanych zajęć zakupionych zostanie wiele nowoczesnych pomocy naukowych wspierających pracę nauczycieli.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu w Gminie wyniesie 800 711,46 zł a kwota dofinansowania 753 186,46zł.

Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych , tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenia i doradztwo dla nauczycieli.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Plan rekrutacji

Formularz zgloszeniowy do projektu

Harmonogram projektuZdjęcia
was_fe_pr-ds-ue_efs-10.2018.jpg