Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Pomagamy!

Wolontariat w grudniu i w styczniuJak co roku na przełomie listopada i grudnia w szkole odbywa się wielka zbiórka monet, pt: Góra Grosza.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną - w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne - pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

W naszej szkole uczniowie, rodzice i nauczyciele aktywnie włączyli się w akcję "Góra grosza". Wyniki zbiórki są następujące:


Lp. Klasa Kwota Kwota w przeliczeniu na ucznia
1. PPB, IB, IIIB,IVB 119,30 2,43
2.PP 47,302,49
3. 0 49,50 3,09
4. IA 43,79 3,13
5. II 150,78 12,56
6. IIIA 47,23 3,94
7. IVA 29,70 2,12
8. V 82,68 6,89
9. VI 24,96 1,92
Razem:595,243,69

13 stycznia 2018r. podczas zabawy karnawałowej odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji Dr Clown - "Kolorowi clowni"- terapeuci pracujący w polskich szpitalach dziecięcych, placówkach specjalnych, domach pomocy społecznej, świetlicach socjo-terapeutycznych, domach dziecka i wszędzie tam, gdzie przebywają chore i niepełnosprawne dzieci .

Dzień później,czyli 14 stycznia 2018r. odbył się 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a jego celem było pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków" nasi uczniowie również włączyli się w akcję zbiórki. W tym roku dzielnymi wolontariuszami byli: - Aleksandra Kaczmarek, Ksawery Kaczmarek, Marita Gbiorczyk, Daniela Plichta, Oliwia Kaczmarek, Mikołaj Szkaradek, Zofia Chorostkowska, Zofia Świtek.