Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Rekrutacja


Program dla szkół
Bocian



11 listopada-wielka data


"Tymi słowami rozpoczęła uroczysty apel z okazji 99 rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości przewodnicząca szkoły Zosia Świtek.

Uczniowie klasy VI wraz z nauczycielem historii Tadeuszem Szelestem postanowili nieco inaczej uczcić to niezwykłe wydarzenie w dziejach narodu polskiego. Wykonali niezwykłą gazetkę, na której każdy z nich umieścił to, co kojarzy mu się z Polską i patriotyzmem.

W trakcie jej powstawania uczniowie przypominali ważne wydarzenia: rozbiory, powstania: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, I wojnę światową. Przejmująco zabrzmiały pieśni: "Rota" i "Biały krzyż" i słowa patriotycznych wierszy.

Dla wszystkich zebranych była to niezwykła lekcja historii o naszym pięknym kraju i jego bohaterskim narodzie.


Całym mym sercem, duszą niewinną,
Kocham tę świętą ziemię rodzinną,
Na której moja kołyska stała,
I której dawna karmi się chwała.
Kocham te barwne kwiaty na łące,
Kocham te łany kłosem szumiące,
Które mię żywią, które mnie stroją,
I które zdobią Ojczyznę moją.