Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Rekrutacja


Program dla szkół
BocianŚlubowanie klasy Ib


W dniu 18 października 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku - budynek w Pobielu odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych. Od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Przepięknie udekorowana sala, pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe, a to wszystko po to, by ich ślubowanie wypadło jak najbardziej uroczyście. Do całej uroczystości uczniów przygotował wychowawca klasy Izabela Szkaradek.

W tym roku uroczyście ślubowało dziesięcioro uczniów. Uroczyste ślubowanie odbyło się na sali gimnastycznej szkoły. Dzieci rozpoczęły uroczystość wspaniałym występem artystycznym, który zachwycił wszystkich zebranych. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali się w pięknym śpiewaniu, tańcu oraz recytowaniu wierszy. Swój ważny dzień mieli również rodzice, którzy również złożyli słowa przysięgi ślubowania "zawsze pamiętać, że moje dziecko jest unikalnym darem, słuchać uważnie o czym mówić, doceniać w dziecku to co jest najlepsze".

Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała dyrektor szkoły Małgorzata Denys. Każdy uczeń podchodząc do Pani Dyrektor był pasowany na ucznia pięknym ołówkiem.

Każdy pierwszak otrzymał upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Poza tym każdemu został wręczony pamiątkowy dyplom pasowania na ucznia I klasy. O uczniach nie zapomnieli także uczniowie z Punktu przedszkolnego, którzy przygotowali niespodziankę w postaci zakładek do książek, jak również uczniowie klasy IIIB pamiętali o młodszych kolegach wręczając list gratulacyjny oraz drobne upominki. Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie, dzieci i rodzice udali się na poczęstunek. Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.

Pierwszak - jak to dumnie brzmi!