Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


"Otocz dzieci parasolem bezpieczeństwa"


11 października w ramach akcji prowadzonej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod hasłem: "Otocz dzieci parasolem bezpieczeństwa" odbyła się w naszej szkole szczególna lekcja, w której uczestniczyli uczniowie klasy V i VI.

Podczas zajęć prowadzonych przez przedstawicieli Inspekcji Pracy, KRUS-u i Państwowej Straży Pożarnej dzieci obejrzały film edukacyjny o zagrożeniach, które dotyczą środowiska wiejskiego, a więc wynikających z przebywania w pobliżu pracujących maszyn rolniczych, w części produkcyjnej gospodarstwa czy kontaktu z środkami chemicznymi składowanymi na terenie gospodarstwa rolnego.

Strażacy natomiast przeprowadzili instruktaż dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy . Dzieci nie tylko mogły zobaczy ć, w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy, ale same miały okazję, aby przećwiczyć te niezwykle ważne umiejętności na fantomie pod okiem przeszkolonych strażaków.

Po krótkiej pogadance na zakończenie zajęć, nasi uczniowie rozwiązali przygotowany z tej okazji test, a na koniec zaproszeni zostali do konkursu na plakat promujący bezpieczne zachowania na wsi. Termin konkursu upływa 20 listopada.