Strona główna
Komunikaty
Rekrutacja
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Grono nauczycielskie
Uczniowie
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd Uczniowski
Wolontariat
SKO


Radosna Szkoła
Mleko w Szkole
Owoce w Szkole
Bocian24. edycja akcji Sprzątanie Świata


Nie ma śmieci - są surowce" - to hasło tegorocznej edycji Sprzątania Świata, do której włączyli się uczniowie naszej szkoły. Celem tej edycji było zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako "śmieci" - na składowisku, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania.

W naszej szkole akcję przeprowadzono 20 września - zarówno w budynku szkoły w Czarnoborsku jak i w Pobielu. Na piątej godzinie lekcyjnej przedszkolaki i uczniowie porządkowali teren wokół szkół i przedszkola, jednocześnie segregując "śmieci" zgodnie z obowiązującymi w naszej gminie zasadami (kosz żółty: papier i plastik; zielony: szkło i metal; czarny: odpady mieszane). Każda klasa otrzymała worki oznaczone trzema kolorami, do których trafiały odpady już posegregowane. Wszystkie dzieci z chęcią usuwały nieczystości i z wielką satysfakcją podziwiały efekty swojej pracy, powracając z zapełnionymi workami śmieci.

Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami panią Mariolą Sztymą i panią Ireną Władyką. Podziękowano wszystkim dzieciom za zaangażowanie i zachęcono do zbiorowego porządkowania swoich miejscowości.