Strona główna
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Kadra
Uczniowie
Absolwenci
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd
Wolontariat
SKO


Komunikaty
Kalendarz roku szk.
Wydarzenia miesiąca
Plan lekcji
Dowozy
Rekrutacja


Pozytywna edukacja
Program dla szkół
Bocian


Narodowe Czytanie'2017


Tydzień później niż w całej Polsce odbyło się w naszej szkole Narodowe Czytanie. Zarówno w budynku szkolnym mieszczącym się w Czarnoborsku jak i w Pobielu uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji szkolnej czytali w tym dniu obszerne fragmenty wielkiego dramatu S. Wyspiańskiego , pt. "Wesele" . Uczniowie naszej szkoły zapoznali się również z sylwetką Stanisława Wyspiańskiego oraz okolicznościami powstania sztuki, wysłuchali muzyki towarzyszącej obrzędom weselnym w okolicach Krakowa na przełomie XIX i XX w., a także obejrzeli fragmenty filmu Andrzeja Wajdy pt. "Wesele".

Było to już kolejne spotkanie naszych uczniów z wielką narodową literaturą w ramach Narodowego Czytania, za co chcemy gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia tego kulturalnego wydarzenia w lokalnym środowisku.

Zdjęcia w dziale: GALERIA