Strona główna
Komunikaty
Rekrutacja
O szkole
Oferta edukacyjna
Historia
Patron
Hymn
Grono nauczycielskie
Uczniowie
Rada Rodziców
Biblioteka


Samorząd Uczniowski
Wolontariat
SKO


Radosna Szkoła
Mleko w Szkole
Owoce w Szkole
BocianNarodowe Czytanie'2017


Tydzień później niż w całej Polsce odbyło się w naszej szkole Narodowe Czytanie. Zarówno w budynku szkolnym mieszczącym się w Czarnoborsku jak i w Pobielu uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji szkolnej czytali w tym dniu obszerne fragmenty wielkiego dramatu S. Wyspiańskiego , pt. "Wesele" . Uczniowie naszej szkoły zapoznali się również z sylwetką Stanisława Wyspiańskiego oraz okolicznościami powstania sztuki, wysłuchali muzyki towarzyszącej obrzędom weselnym w okolicach Krakowa na przełomie XIX i XX w., a także obejrzeli fragmenty filmu Andrzeja Wajdy pt. "Wesele".

Było to już kolejne spotkanie naszych uczniów z wielką narodową literaturą w ramach Narodowego Czytania, za co chcemy gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia tego kulturalnego wydarzenia w lokalnym środowisku.

Zdjęcia w dziale: GALERIA